Mer om oss

Hva synger vi?

Koret har et musikkutvalg som i samråd med dirigenten bestemmer repertoaret – og det spenner vidt. I vedtektene våre står det at vi skal arbeide for å fremme mannskorsang av høy kvalitet, men ingenting om hvilke sanger vi skal synge. Noen ganger forbereder vi en konsert omkring et tema, fra en viss tid eller et spesielt område. Da blir det styrende for repertoaret. Andre ganger har vi konserter som viser bredden i repertoaret vårt og har ingen rød tråd. Et prinsipp i Bergen Mannskor er at vi ønsker å ta vare på den kulturarven som ligger i de tradisjonelle mannskorsangene. Noen av disse står på det faste repertoaret vårt. Det er ikke uvanlig at koret på en og samme øvingskveld arbeider med noe så ulikt som en nasjonal sang fra 1800-tallet, en vise av ny dato og klassisk korsats. «Kvalitet uansett sjanger» er et uttrykk vi noen ganger bruker for å minne oss selv om hva som er viktig.

Hva driver vi ellers med?

Øving og konserter er spennende nok, men livet som korsanger kan også ha mer å by på.

I Bergen Mannskor har vi glede av å delta på arenaer der vi treffer andre kor. Det kan være på korstevner eller i konkurranser. Konkurranser som Syng for Oss i Bergen eller norgesmesterskap for kor i Trondheim gir oss anledning til å sammenligne oss med andre, og til å skjerpe oss ekstra. Var vi så gode som vi trodde? Hva er vår styrke og vår svakhet? Om vi gjør det bra, eller vi ikke klarer å hevde oss i toppen, prøver vi å la erfaringen bli en spore til videre innsats.

Korlivet gir også muligheter for å delta på internasjonale festivaler og andre arrangement. Korturer handler ikke bare om sang, men også om det sosiale fellesskapet. Reiselyst har tatt Bergen Mannskor så langt av gårde som til Sør-Afrika og USA og vi har hatt flere turer i Europa.

Korturene gir minner som vi lever lenge på og noen ganger trenger vi ikke dra langt for å finne de minneverdige begivenhetene. Vi har tidligere vært del av et kjempekor under fremføringen av Beethovens korfantasi i Grieghallen. Et annet «stunt» som vil bli husket lenge er deltakelse i NRKs «Grieg minutt for minutt». Vår jobb var å være på plass på scenen i Grieghallen kl. 05.00 for å synge «Landkjenning» med solist og orkester. Det er sannsynligvis den eneste gangen koret har opptrådt i god tid før frokost!