Bli medlem

Opptak av medlemmer

Medlemslisten teller 37 navn. Det gjør oss til et av de større mannskorene i regionen. Likevel kunne vi tenke oss flere medlemmer. Ved å rekruttere flere sangere, sikrer vi korets fremtid. Selv for mannssangere kommer dagen da de takker for seg. Da gjelder det å ha gode arvtakere.

Vi vil gjerne at flere menn skal få oppleve gleden ved korsang. Ofte treffer vi menn som nok synes det høres fristende ut, men de er usikre på om de duger til det. Kjenner du deg igjen i denne oppfatningen av deg selv, behøver du ikke være redd for å nærme deg Bergen Mannskor. Dirigenten vil sette av tid til å ha en liten stemmeprøve med deg på tomannshånd. Dette er for å få et inntrykk av hvilken stemmegruppe han mener du hører hjemme i, og hvilken følelse du har for toner i det store og hele. Du kan fort bli positivt overrasket over deg selv!

Kor ved flygel

For en korsanger kan notekunnskap bl.a. gjøre det lettere og raskere å øve inn nytt stoff, men det er ikke et krav at du er notekyndig for å synge i Bergen Mannskor. I dag er lydfiler et godt hjelpemiddel. Ved å lytte til lydfilen for din stemme kan du lære deg stemmen uten å bruke unødig lang tid.

Om du kommer til Bergen Mannskor uten tidligere korerfaring, forstår alle, både dirigent og medsangere, at du ikke kan synge som en fullbefaren fra første dag. Viktigere enn å kunne mye når du begynner, er det at du har genuin interesse for sang, er nysgjerrig og villig til å gjøre en innsats for å lære.

Vi har tre krav for opptak:

  • Du må ha interesse og anlegg for korsang.
  • Minstealder er 18 år.
  • Du må avlegge stemmeprøve.

Hvert medlem har en prøvetid på 3 måneder og medlemskap avgjøres av dirigent i samråd med styret. Nye medlemmer får en fadder oppnevnt av styret i prøvetiden. Fadderen har et særlig ansvar for å bidra til at det nye medlemmet får nødvendig informasjon, raskt kommer inn i korets rutiner og føler seg velkommen i koret. Ved medlemskap kommer medlemskontingent. Medlemmer under 26 år betaler halv kontingent og ingen betaler første semester.

Om du ønsker å høre om muligheten for å bli medlem eller bare være med på en øvelse, hører vi gjerne fra deg. Vi øver hver mandag kl 18.15 – 21.00 og våre øvinger består av sangglede og god stemning!


Øvingssted:
Tertnes videregående skole
Tertnesveien 29
5113 Tertnes
Telefon:
991 64 525 formann
E-post:
post@bergenmannskor.no