Religiøse

_____________________________________________________________________________________________

Tilbake til Sangtekster

Ave Maria

For 7 stemmig mannskor (2 kor). Gregiansk sjanger.

Melodi: Tomás de Victoria (spanyol; 1548 - 1611)

Tekst: Franz Biebl

 

( 2B )

Angelus Dåmini nuntiavit Mariæ

et concepit de Spiritu sancto.

 

 

Ave Maria, gratia plena,

Dåminus tecum, benedicta tuin mulieribus

et benedictus fructus ventris tui Jesus, Jesus.

 

 

Ave Maria, gratia plena,

Dåminus tecum, benedicta tuin mulieribus

et benedictus fructus ventris tui Jesus, Jesus.

 

 

Sancta Maria, mater Dei,

ora prå nåbis peccatåribus.

Sancta Maria, åra prå nåbis

nunc et in håra mårtis nåstræ.

Amen, Amen, Amen, Amen.

 

Ave Maria

For 7 stemmig mannskor (2 kor). Gregiansk sjanger.

Melodi: Tomás de Victoria (spanyol; 1548 - 1611)

Tekst: Franz Biebl

 

2B - solo:

Angelus Dåmini nuntiavit Mariæ

et concepit de Spiritu sancto.

 

Ave Maria, gratia plena,

Dåminus tecum, benedicta tuin mulieribus

et benedictus fructus ventris tui Jesus, Jesus.

 

2T - solo:

Maria dixit; Ecce ancilla Dåmini,

fiat mihi secundum verbum tuum.

 

Ave Maria, gratia plena,

Dåminus tecum, benedicta tuin mulieribus

et benedictus fructus ventris tui Jesus, Jesus.

 

              1T - solo:

              Et verbum caro factum est

et habitavit in nåbis.

 

Ave Maria, gratia plena,

Dåminus tecum, benedicta tuin mulieribus

et benedictus fructus ventris tui Jesus, Jesus.

 

Sancta Maria, mater Dei,

ora prå nåbis peccatåribus.

Sancta Maria, åra prå nåbis

nunc et in håra mårtis nåstræ.

Amen, Amen, Amen, Amen.

 

Den hellige stad

Tekst: Stephen Adams / Arr.: Frithjof Spalder

 

O`------------------------------

mens svar av englerøster,

fra himlen frydfuldt klang:

Jerusalem, Jerusalem!

Pris lykken du har nå´t.

Hosianna i det høye!

Hosianna for din drott!

 

O´---------------------------------

da skyggen av et kors som reistes,

til min gru jeg så.

Jerusalem, Jerusalem!

Hør englesangen skjønn!

Hosianna i det høye!

Hosianna for Guds Sønn!

 

(1B) På ny min drøm forandret blev,

en verden ny steg frem.

Do -- do -- do --do----------

Jeg så en hellig stad med tusen glade hjem.

I himmelsk glans dens gater lå,

dens porter åpne stod,

så alle fritt kan trede inn

og finne hvile god.

Ei stjerners prakt man savnet der,

ei sol fra hvelving blå.

:(2T) Det var det ny Jerusalem

som aldri skal forgå:

O---------------------------

Jerusalem, Jerusalem!

Syng for ham som for oss led!

:Hosianna i det høye! Hosianna i evighet!:

 

Det lyser i stille grender

Tekst: Jacob Sande, 1905-1967, skrevet 1931

Melodi: Lars Søraas d.y., 1887-1976, skrevet 1948

 

Det lyser i stille grender

av tindrande ljos i kveld,

og tusinde barnehender

mot himmelen ljosa held.

 

Og glade med song dei helsar

sin broder i himmelhall,

som kom og vart heimsens frelsar

som barn i ein vesal stall.

 

Der låg han med høy til pute

og gret på si ringe seng,

me englane song der ute

på Betlehems aude eng.

 

Der song dei for fyrste gongen

ved natt over Davids by.

Den evige himmelsongen

som alltid er ung og ny.

 

En krybbe var vuggen

Tekst: A. Landmark / Eyvind Skeie

Melodi: W.J. Kirkpatrick, 1895

Arr: Stein Skøyeneie

 

En krybbe var vuggen som ventet ham her,

det lille barn Jesus, vår frelser så kjær.

Men stjernene lyste helt inn der han lå,

Det lille barn Jesus, på leiet av strå.

 

Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.

Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.

Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik,

men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.

 

Fra krybben til korset gikk veien for deg,

slik åpnet du porten til himlen for meg.

Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,

så alle kan samles i himlen hos deg!

 

Gled deg du jord (Joy to the World)

G.F. Händel

 

Gled deg, du Jord, la mørket fly,

for lyset blant oss bor!

Å hvilket dyp av kjærlighet,

Gud vender all vår sorg og fred,

Han vender sorg til fred,

Han vender sorg til fred.

Allverden pris Hans kjærlighet.

 

Gled deg, du jord, ditt lovsangskor,

skal hylle kongen stor.

La mark og skog og berg og dal,

og alt det skapte uten tall,

istemme lovsangskor,

istemme lovsangskor.

Istem, du jord hans lovsangskor.

 

Gled deg, du jord, Han kommet er!

Lukk opp for Ham din favn!

Gi rom i hvert et hjerte her

forkynn Hans ære fjernt og nær,

lovsyng Hans store navn,

lovsyng Hans store navn.

Lovsyng Hans ære fjernt og nær.

 

Hør den englesang så skjønn

Tekst: F. Mendessohn Bartholdy

Arr.:    Thorleif Aamodt

 

Hør den englesang så skjønn:

Hill deg, himlens konge sønn!

Fred på jorden ropes ut,

synderen forlikt med Gud!

Kom nå alle folk på jord

lytt og hør det glade ord!

Med i englekoret stem:

Krist er født i Betlehem!

Med i englekoret stem!

Krist er født i Betlehem!

 

Konge sønn du hilset vær!

Du det store under er,

fredens fyrste, frelser sann

for de mange jordens land.

Da du steg til oss her ned

Ble du oss til evig fred.

Derfor syng, min glade sjel:

Pris skje vår Immanuel!

Derfor syng, min glade sjel:

Pris skje vår Immanuel!

 

I en natt

Tekst og melodi:  Bjørn Eidsvåg

Arr: Helge Riise

 

I en natt så klar og kald

av en ung og tapper mor

i en krybbe i en stall

fødtes håpet til vår jord.

Så umerkelig – så stille

byens gater helt forlatt

ingen opptog for den lille

lyset kom en vinternatt.

 

Gjeter satt rundt sin grue

skremtes opp av lys og lyd

himlen sto i veldig lue

engler sang om fred og fryd.

Ikke frykt, vær ikke redde

Gud er kommet til vår jord

nå i natt var det skjedde

gå til barnet og hans mor.

 

I det stille – til de små

bringer Jesus håp og fred

og han kommer da som nå

fra sin himmel til oss ned.

Julenatt med lys og glede

minner oss om Gud som kom

evig er han her til stede

nå står grav og krybbe tom.

 

Jeg er så glad hver julekveld

Tekst: Mariue Wexelsen, 1859

Melodi: Peder Knudsen, 1859

Arr: Einar Kalan,d Bergen

 

Jeg er så glad hver julekveld

for da ble Jesus født,

da lyste stjernen som en sol

og engler sang så søtt.

 

Det lille barn i Betlehem

han var en konge stor,

som kom fra himlens høye slott

ned til vår arme jord.

 

Nu bor han høyt i himmerik

han er Guds egen sønn,

men husker alltid på de små

og hører deres bøn.

 

Jeg holder av vår julekveld

og av den Herre Krist,

og at han elsker meg igjen

det vet jeg ganske visst.

 

Joleklokker

Tekst: Anders Hovden

Melodi: Richard Nordraak

Arr.: Stein Skøienei

 

Joleklokker over jorda

ring no høgt frå tårn og tind,

ring no ut dei sæle orda:

Fred frå Gud i alle sinn!

Klokker vidt om verda kime,

mildt til alle hjarto ned.

I vår frelsars fødselstime,

arme jord, ha jolefred!

 

”Mellomspill”

 

Send oss, Gud, din kjærleiks Ande

gjer det mellom kristne greitt,

knyt i nåde syskenbandet,

samanbind oss rett til eitt!

Våre stridar må du jamna

småleg kiv og ovunds ferd,

alle kristne sysken samna

til ein samlynd herrens hær!

 

Jul, jul, strålande jul

 

Tekst: Edv. Evera

Mel: Gustav Nordqvist

 

1.

 Jul, jul, strålande jul, glans øver vita skogar,

Himmelens kronor med gnistrande ljus,

Glimmande bågar i alla Guds hus,

Psalm, som er sjungen från tid til tid,

Eviga længtan til ljus og frid!

Jul, Jul, strålande jul, glans øver vita skogar!

 

2.

Kom,  kom, signade jul!  Sænk dina vita vingar

Øver stridernas blod ock larm,

Øver all suckan ur mænniskobarm

Øver de slækten som gå til ro,

Øver de ungas dagande bo!

Kom,  kom  signade jul, sænk dina vita vingar!

 

Julaften

Tekst: Jonas Dahl

Melodi: A. Fasmer Dahl

Arr. Valter Aamodt

 

Nu vandrer fra hver en verdens krok

i ånden frem, i ånden frem,

et uoverskuelig pilgrimstog

mot Betlehem, mot Betlehem.

 

Se barnene foran glad i flokk,

så kvinner og menn, så kvinner og menn.

Selv rystende olding tar sin stokk

til krybben hen, til krybben hen.

 

Ti alle har samme hjertetrang

til julens fred, til julens fred.

Guds kirke i Norge ved våg og vang

følg med - følg med - følg med - følg med!

 

Og finner du ham i krybbens hø,

som hyrder så, som hyrder så,

da eier du nok til freidig å dø

og leve på, og leve på.

 

Mitt hjerte alltid vanker

”Mit hierte altid vanker”

Tekst: Hans Adolf Brorson, danske 1732

(Født i Randerup1694 - Død i Vibe 1764)

Melodi: norsk versjon av svensk folketone

 

Mitt hjerte alltid vanker

i Jesus føderum,

der samles mine tanker

som i sin hovedsum.

Der er min lengsel hjemme,

der har min tro sin skatt,

jeg kan deg aldrig glemme,

velsignet julenatt!

 

 

Den mørke stall skal være

mit hjertes frydeslott,

der kan jeg daglig lære

at glemme verdens spott.

Der kan med takk jeg finne

hvori min ros består,

når Jesu krybbes minne,

meg rett til hjerte går.

 

 

 

 

Nordnorsk julesalme

 

Tekst: Trygve Hoff

Arr:  Helge Rise

Mel: Trygve Hoff

 

1.

Velsigna du dal over fjorden.  Velsigna du lys over land

Velsigna de evige ordan om håp og ei utstrakt hand.

Verg dette lille du gav oss, den dagen du fløtta oss hit.

Så vi kjenne du aldri vil la oss forkomme i armod og slit.

 

2.

Vi levde med hua i handa, men hadde så sterk ei tru.

Og eit har vi visseleg sanna: Vi e hardhausa vi som du.

Nu har vi den hardaste ria, vi slit med å kave oss frem

Mot lyset og adventstida, de’e langt sør te Betlehem.

 

3.

Guds fred overfjellet og åsen.  La det gro der vi bygge og bo.

Guds fred over dyran på båsen og ei frossen og karrig jord.

Du ser oss i mørketidslandet.  Du signe med evige ord.

Husan og fjellet og vannet og folket som lever her nord.

 

Nå tennes tusen julelys

Tekst: Emmy Köhler

Arr: Sigm. Skage

 

Nå tennes tusen julelys

på jorden mørk og kald

og tusen tusen stråler og i

himlens høye hall.

 

Og over by og land i kveld

går julens glade bud

at født er Herren Jesus Krist

vår Frelser og vår Gud.

 

Du stjerne over Betlehem

og la ditt milde skinn

få lyse inn med håp og fred

til hvert et røvet sinn.

 

I hvert et hjerte kaldt og mørkt

send du en stråle blid

en stråle av Guds kjærlighet

i signet juletid.

 

 

 

 

 

 

O, helga natt

(Julsong)

Ad. Adams

 

O, helga natt, O, helga stund för världen,

då Gudamenskan till jorden steg ned

----før att försona världens brott och synder,

før oss han dødens smärta led.

Och hoppets stråle går igenom världen,

och ljuset skimrar øfer land och haf.

:Folk, fall nu neder och hälsa gladt din frihet.

O, helga natt - du frälsning åt oss gaf,

O, helga natt - du frälsning åt oss gaf.

 

Ty frälsarn krossat våra tunga bojor,

vår jord är fri, himlen öppen nu är

----ut i din slaf du sär en älskat broder,

och se, din ovän skal bli dig så kär.

Från himlen bragte frälsaren oss friden,

før oss han nedsteg i sin stilla graf.

:Folk, fall nu neder och hälsa gladt din frihet.

O, helga natt - du frälsning åt oss gaf,

O, helga natt - du frälsning åt oss gaf:

 

Stille natt Glade jul

Melodi: Jacob Ludwig Felix Mendelsohn-Bartholdy, 1809-1847

Tekst original tysk: Josef Mohr i 1818

Melodi original: Franz Xaver Gruber i 1818

Tekst nynorsk: Erik Hillestad, 1991

Arr.: Thorleif Aamodt, 1909-2004

 

 

Stille nacht! Heilige nacht!

Alles schläft einsam wacht!

Nur das traute hochheilige Paar.

Holder Knabe im lockigen Haar,

Schlaf in himmlischer Ruh,

Schlaf in himmlischer Ruh.

 

Silent night, holy night,

Shepherds quake at the sight;

Glories stream from heaven afar,

Heavenly hosts sing Alleluia!

Sleep in heavenly peace,

Sleep in heavenly peace.

 

Stille natt, heilage natt!

Gud gjev jorda voni att.

Himlen smiler frå barnet sin munn.

kjem oss nær i ei frelsande stund;

vier Guds framtid til vår,

vier Guds framtid til vår.

 

 

 

Strålande jul

(Jul, jul, strålande jul) svensk, 1921

Tekst: Edvard Evers , 1853-1919

Norsk tekst: Audun Sjøstrand, Bergen Mannskor 2005

Melodi: Gustaf Nordquist, 1886-1949

 

Jul, jul, strålande jul,

glans over kvite skogar.

Himmelske strålar i mørkaste natt

viser oss veg til vår dyraste skatt:

Han som kom ned frå Guds høge hall,

han som vart fødd i ein fattig stall.

Jul, jul, strålande jul,

glans over kvite skogar.

 

Jul, jul, strålande jul,

lys over alle heimar.

Ingen skal vera vår uven i dag

julekveldsfred skal vi eiga i lag.

Barnet i krybba som vi har sett,

knyter eit band ifrå ætt til ætt.

Jul, jul, strålande jul,

lys over alle heimar.

 

 

 

 

 

 

Info sider
KONTAKT INFO:
Postboks 7 Ulset
5872 Bergen.

E-mail: post@bergenmannskor.no

Hjemmeside: www.bergenmannskor.no

Bankkonto: 3632.50.85139 (Sparebanken Vest)

STIFTET: 31. august 1998. ØVELSESSTED: U-Pihl vgs,
Åsane Senter, Bergen.

ØVINGSTID:
Mandag fra kl 18.45 - 21.30.